Liên hệ: 0966050050 - 0977050050 - 0963050050 - 0942050050

Quảng cáo

THAY CẢM ỨNG, THAY MÀN HÌNH,BỂ MÀN HÌNH, BỂ CẢM ỨNG, THAY MẶT KÍNH, THAY MẶT KÍNH ( 30/12/2011)

Sản phẩm hot:
Màn hình iPhone 2G zin mới 100%: 1200k

Màn hình iPhone 4 zin mới 100% : 1200k

Màn hình iPhone 3G zin mới 100% : 500k

Màn hình iPhone 3Gs zin mới 100%: 500k

Cảm ứng iPhone 3G zin mới 100% :350k

Cảm ứng iPhone 3gS zin mới 100% : 350k

Màn hình Dell streak nguyên bộ :1200k

Màn hình Samsung Galaxy i897 (captiva) nguyên bộ
zin mới 100%: 2500k

Màn hình Samsung Galaxy i9000 (T-mobile, Anycall)nguyện bộ
zin mới 100%: 2500k

Màn hình Samsung Galaxy TAB zin mới 100%: 1200k

Cảm ứng Samsung Galaxy TAB zin mới 100%: 1200k

Cảm ứng Sony Ericsson G900 (thay không cần bung máy)zin mới 100%:250k

Cảm ứng HTC imagio verizon ,xv6975
zin mới 100% : 600k

Cảm ứng HTC Desire HD
zin mới 100% : 1000k

Màn hình HTC Desire HD
zin mới 100% : 1000k

Cảm ứng HTC HD mini, ARIA
zin mới 100%: 900k

Cảm ứng HTC Desire Z(G2 T-mobile) zin mới 100% : 900k
Cảm ứng HTC HD2(T-mobile) zin mới 100% : 900k

Cảm ứng MILESTONE 1 , A853 nút Back ( trở lại ) nằm bên trái zin mới 100% bao test 700k

Cảm ứng MILESTONE 2 ,Droid 2 nút Back ( trở lại ) nằm chính giữa zin mới 100% bao test 700k

BLACKBERRY

Màn hình 8100 , 8110 , 8120 , 8130 zin mới 100% bao test giá 400k

Màn hình 8300 , 8310 , 8320 , zin mới 100% bao test giá 400k

Màn hình 8800 , 8820 , 8830 zin mới 100% bao test giá 350k

Màn hình 8520 ( 007 ) zin mới 100% bao test giá 900k

Màn hình 8900 zin mới 100% bao test 1tr300k

Màn hình 9000 ( 002 ) zin mới 100% bao test 700k

Màn hình 9500 , 9530 ( full có luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test 800k

Màn hình 9500 , 9530 ( chỉ là màn hình không ) zin mới 100% bao test 450k

Màn hình 9550 ( full có luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test 1tr300k

Màn hình 9630 zin mới 100% bao test giá 900k

Màn hình 9700 zin mới 100% bao test giá 1tr8

Cảm ứng BB 9500 , 9530 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng BB 9550 zin mới 100% bao test 750K

Cảm ứng BB 9800 zin mới 100% bao test 950
kSONY ERICSSON

Màn hình U5 , Vivaz zin mới 100% bao test 300k

Màn hình C902 zin mới 100% bao test 500k

Màn hình C905 zin mới 100% bao test 450k

Màn hình K800, K810 , W850 linh kiện mới 100% bao test 350k

Màn hình K850 zin mới 100% bao test 900k

Màn hình G900 zin mới 100% bao test 400k

Màn hình K770 / T650 zin mới 100% bao test 450k

Màn hình T700 linh kiện mới 100% bao test 450k

Màn hình T707 linh kiện mới 100% bao test 550k

Màn hình T715 linh kiện mới 100% bao test 550k

Màn hình S500 / W580 linh kiện mới 100% bao test 350k

Màn hình S500 / W580 zin theo máy mới 100% bao test 400k

Màn hình W395 zin mới 100% bao test 400k

Màn hình W595 linh kiện mới 100% bao test 400k

Màn hình W595 zin mới 100% bao test 550k

Màn hình W508 zin mới 100% bao test 600k

Màn hình W760 zin mới 100% bao test 350k

Màn hình W810 zin mới 100% bao test 600k

Màn hình W880 zin mới 100% bao test 500k

Màn hình W910 linh kiện mới 100% bao test 400k

Màn hình W995 linh kiện mới 100% bao test 500k

Màn hình W995 zin mới 100% bao test 550k

Màn hình M600 , W950 full có luôn cảm ứng zin mới 100% bao test 600k

Màn hình x10i zin mới 100% bao test 1800k


HTC

Màn hình Atom ( luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test 550k

Màn hình Blackstone / HD 8282 , Touch HD 1 zin mới 100% bao test 1100k

Màn hình Diamond 1 / HTC P3700 ( luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test 800k


Màn hình Diamond / HTC P3702 , P37xx , có 2 loại , có góc bo tròn phía trên và góc bo tròn phía dứoi( luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test 900k


Màn hình HTC Rose: HTC S740 / EMobile Emonster S22HT ( luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test het hang


Màn hình ELF / Touch , Dopod S1 , P3450 zin mới 100% bao test het hang

Màn hình Herald / T-Mobile Wing , C800 , P4350 full có luôn cảm ứng zin mới 100% bao test 600k

Màn hình Herald / T-Mobile Wing , C800 , P4350 ( luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test 600k

Màn hình Jade / T323x , Touch 3G zin mới 100% bao test 650k

Màn hình Kaiser , Gene / ATT 8925 , P4550 , D600 ( luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test 600k

Màn hình Niki / Touch Dual , P4550 zin mới 100% bao test 900k

Màn hình Polaris / Touch cruiser , P3650 , P860 zin mới 100% bao test 600k

Màn hình Raphael / Touch Pro , T7272 zin mới 100% bao test 1100k

Màn hình Wizard / O2 miniS , Cing 8125 ( luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test 650k

Màn hình Topaz / Touch diamond 2 , T5353 , AT&T pure giá 750k

Màn hình HTC A71xx / Dream / T-Mobile G1 / zin mới 100% bao test 700k

Màn hình HTC A6262 / HTC Hero / zin mới 100% bao test 1000k

Màn hình HTC A6161 / HTC Magic / zin mới 100% bao test 700k

Màn hình Excalibur / T-Mobile Dash , C720 zin mới 100% bao test 500k

Màn hình Cavalier / S630 , C730 zin mới 100% bao test 500k

Màn hình Phoebus / T-Mobile Shadow , C750 zin mới 100% bao test 550k

Màn hình Vox / S710 , C730 zin mới 100% bao test 600k

Màn hình Rhodium / Touch pro 2 , AT&T Tilt2 zin mới 100% bao test 900k

Màn hình Touch pro 2 T-mobile nguyên bộ fulll có luôn cảm ứng zin mới 100% bao test 1100k

Màn hình Whitestone / Imagio , Touch CDMA zin mới 100% bao test 800k

Màn hình LEO / HTC HD2 chỉ LCD zin mới 100% bao test 1000k

Màn hình LEO / HTC HD2 loại HTC và loại có chữ T-mobile - Full nguyên bộ zin mới 100% bao test 1800k

Màn hình HTC Tatoo / HTC G4 , A3233 zin mới 100% bao test 950k

Màn hình HTC Wildfire / HTC G8 , A3333 zin mới 100% bao test 950k

Màn hình HTC Intruder / HTC G9 , A6366 , AT&T Aria zin mới 100% bao test 1tr300k

Màn hình HTC Smart / F3188 zin mới 100% bao test 900k

Màn hình HTC Legend , HTC G6 , A6363 zin mới 100% bao test 1tr500k

Màn hình HTC Desire / HTC G7 , Bravo zin mới 100% bao test 1tr300k

Màn hình HTC Nexus one / HTC G5 , passion , dragon zin mới 100% bao test 1tr3


PALM ,TREO

Màn hình Treo 650 zin theo máy mới 100% bao test giá 450k

Màn hình Treo 680 zin theo máy mới 100% bao test giá 500k

Màn hình Treo 690 zin theo máy mới 100% bao test giá 500k


Màn hình Treo 750 zin theo máy mới 100% bao test giá 500k

Màn hình Treo 800 zin theo máy mới 100% bao test giá 700k

Màn hình Treo 850 zin theo máy mới 100% bao test giá 7
00k

Cảm ứng Treo 850 zin theo máy mới 100% bao test giá 450k

Màn hình Palm Pre nguyên bộ full có luôn khung vỏ mặt trước zin theo máy mới 100% bao test giá 1tr8

Dây nguồn Palm Pre theo máy giá 500k

Softbank Samsung

Màn hình 705sc , 709sc zin mới 100% bao test 450k

Màn hình 707sc , 707sc dây nguồn + màn hình lớn + nhỏ zin mới 100% bao test 450k

Màn hình 708sc zin mới 100% bao test 500k

Màn hình 740sc zin mới 100% bao test 650k

Màn hình 820sc full có luôn dây nguồn 600k

Màn hình 821sc full có luôn dây nguồn zin mới 100% bao test 600k

Màn hình 920sc vỉ trên Màn hình LCD zin mới 100% bao test 350k

Màn hình 920sc LCD zin mới 100% bao test 500k

Màn hình 930sc zin mới 100% bao test 700k

Màn hình 931sc zin mới 100% bao test 800k

Màn hình 940sc zin mới 100% bao test 1000k


Sidekick

Màn hình sidekick 2 = sharp PV100 zin tháo máy bao test 500k

Màn hình sidekick 3 = sharp PV200 zin tháo máy bao test 500k

Màn hình sidekick LX = sharp PV250 zin tháo máy bao test 800k

Màn hình sidekick 2008 = sharp PV210 zin tháo máy bao test 900k


HTC

Cảm ứng Atom zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng Artemis / P800 , HTC P3300 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng Asus P526 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng Asus P565 zin mới 100% bao test 550k

Cảm ứng Blackstone / HD 8282 , Touch HD 1 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng Diamond 1 / HTC P3700 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng ELF / Touch , Dopod S1 , P3450 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng Gene / D600 , HTC P3400 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng Herald / T-Mobile Wing , C800 , P4350 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng Hermes / ATT 8525 , Softbank X01HT zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng Iolite / T424x zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng Jade / T323x , Touch 3G zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng Kaiser , Gene / ATT 8925 , P4550 , D600 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng Love / HTC P3350 , Dopod M700 zin mới 100% bao test 150k
Cảm ứng Niki / Touch Dual , P4550 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng Opal / HTC T222X , DOPOD TOUCH VIVA zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng Polaris / P3650 , P860 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng Rhodium / Touch pro 2 , AT&T Tilt2 zin mới 100% bao test 500k

Cảm ứng T-mobile Touch pro 2 zin mới 100% bao test 650k

Cảm ứng Raphael / Touch Pro , T7272 zin mới 100% bao test 400k

Cảm ứng Trinity / HTC P3600 , D818 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng Touch 2 / T3333 zin mới 100% bao test 360k

Cảm ứng Topaz / Diamond 2 , St6365 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng Topaz / AT&T Pure , T5353 zin tháo máy 95%-98% bao test 450k

Cảm ứng HTC Mega / Touch2 / T3333 zin mới 100% bao test 600k

Cảm ứng HTC Quartz / HTC Max 4G zin mới 100% bao test 650k

Cảm ứng Leo / HD2 loại socket gắn mới 100% giá 1000k

Cảm ứng Leo / HD2 loại socket hàn mới 100% giá 1050k

Cảm ứng HTC HD mini / T5555 lzin mới 100% bao test 950k

Cảm ứng HTC A71xx / Dream / T-Mobile G1 / zin mới 100% bao test 700k
Cảm ứng HTC A6262 / HTC Hero / zin mới 100% bao test 1050k

Cảm ứng HTC A6161 / HTC Magic / zin mới 100% bao test 900k

Cảm ứng HTC Whitestone / HTC Imagio XV6975 zin mới 100% bao test 650k

Cảm ứng HTC NEXUS ONE / HTC G5 / HTC Passion / HTC Dragon zin mới 100% bao test 800k

Cảm ứng HTC DESIRE / HTC G7 , A8181 / HTC Bravo zin mới 100% bao test 900k

Cảm ứng HTC Wildfire / HTC G8 , A3333 zin mới 100% bao test 750k

Cảm ứng HTC Tatoo / HTC G4 , A3233 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng HTC Legend / HTC G6 . A6363 zin mới 100% bao test 800K

Cảm ứng HTC Smart / F3188 zin mới 100% bao test 400k

Cảm ứng HTC HD7 zin mới 100% bao test 1200k

Cảm ứng HTC Hero/G3 zin mới 100% bao test 900k

SOFTBANK


Cảm ứng 930sc zin mới 100% bao test giá 550k

Cảm ứng 931sc zin mới 100% bao test giá 600k

Cảm ứng 940sc zin mới 100% bao test 800k

Cảm ứng

NOKIA

Cảm ứng N97 zin mới 100% bao test 400k

Cảm ứng N97 mini không viền , zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng N97 mini tháo máy có luôn khung + viền inox 600k

Cảm ứng 5800 zin mới 100% bao test 250k

Cảm ứng 5800 tháo máy 400k

Cảm ứng 5530 zin mới 100% bao test 400k

Cảm ứng 5230 trắng , đen zin mới 100% bao test 250k

Cảm ứng X3-2 đen zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng X6 đen zin mới 100% bao test 400k

Cảm ứng C6 full có luôn mặt trước + loa zin mới 100% bao test 550k

Cảm ứng C7 có luôn khung + vỏ trước zin mới 100% bao test 750k

Cảm ứng N8 zin mới 100% bao test 650k


SAMSUNG


Axxx

Cảm ứng A867 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng A877 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng A887 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng A897 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng A797 zin mới 100% bao test 450k

Bxxxx

Cảm ứng B3410 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng B5310 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng B5722 zin mới 100% bao test 400k

Cảm ứng B7610 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng B7620 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng B7720 zin mới 100% bao test 350k

Cxxxx

Cảm ứng C3510 zin mới 100% bao test 450k

Dxxx

Cảm ứng D980 zin mới 100% bao test 250k

Fxxx

Cảm ứng F480 đen , hồng zin mới 100% bao test 400k

Cảm ứng F488 zin mới 100% bao test 250k

Cảm ứng F490 zin mới 100% bao test 200k

Sxxx

Cảm ứng S3370 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng S3650 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng S3653 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng S5230 , S5233 đủ màu - trắng , đen , hồng , tím , xám zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng S5560 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng S5620 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng S7070 zin mới 100% bao test 550k

Cảm ứng s8000 , S8003 zin mới 100% bao test 250k

Cảm ứng s8300 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng s8500 zin mới 100% bao test 850k

Mxxxx

Cảm ứng M5650 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng M7610 zin mới 100% bao test 500k

Cảm ứng M8000 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng M8800 zin mới 100% bao test 250k
ixx

Cảm ứng i5700 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng i8320(h1) zin mới 100% bao test 00k(het hang )

Cảm ứng i6410 vodaphone 360 zin mới 100% bao test 550k

Cảm ứng i770 zin mới 100% bao test 400k

Cảm ứng i7500 zin mới 100% bao test 500k

Cảm ứng i8000 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng i8910 zin mới 100% bao test 500k

Cảm ứng i900 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng i907 zin mới 100% bao test 300k

Jxxxx

Cảm ứng J7500 zin mới 100% bao test 550k
Txxx
Cảm ứng T749 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng T919 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng T929 zin mới 100% bao test300k

Cảm ứng T939 zin mới 100% bao test 550k

LGCxxxx

Cảm ứng CU920 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng CT810 zin mới 100% bao test 300k

Gxxxx

Cảm ứng GC900 có ic zin mới 100% bao test 550k

Cảm ứng GD510 đen , trắng , tím zin mới 100% bao test 250k

Cảm ứng GD750 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng GD880 zin mới 100% bao test 550k

Cảm ứng GT505 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng GT400 zin mới 100% bao test 380k

Cảm ứng GT350i zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng GT540 , trắng , hồng , đen zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng GR500 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng GM360 zin mới 100% bao test 410k

Cảm ứng GM730 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng GW520 không có camera trước zin mới 100% bao test 310k

Cảm ứng GW525 có camera trước zin mới 100% bao test 330k

Cảm ứng GW620 zin mới 100% bao test 420k

Cảm ứng GS500 có chữ T-mobile zin mới 100% bao test 520k

Cảm ứng GS505 có chữ T-mobile zin mới 100% bao test 520k

Cảm ứng GS290 zin mới 100% bao test 390k

Kxxxx

Cảm ứng KE850 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng KF750 zin mới 100% bao test 450k

Cảm ứng KC910 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng KF600 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng KM555 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng KM570 zin mới 100% bao test 350k

Cảm ứng KP500 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng KS20 zin mới 100% bao test 400k

Cảm ứng KS660 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng KU990 đủ màu đen , xanh dương , tím , trắng , xám zin mới 100% bao test 150k

Txxx

Cảm ứng T300 zin mới 100% bao test 400k

Cảm ứng T310 zin mới 100% bao test 400k

SONY ERICSSON


Cảm ứng G700 zin mới 100% bao test 250k(thay không cần bung máy)

Cảm ứng G900 zin mới 100% bao test 250k (thay không cần bung máy)

Cảm ứng M600 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng P1, w950 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng P990 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng P910 , P990 , zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng W960 loại zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng U1 , Satio zin mới 100% bao test 320k

Cảm ứng U5 , Vivaz zin loại 1 mới 100% bao test 350k

Cảm ứng U5 , Vivaz zin theo máy mới 100% bao test 450k

Cảm ứng U8 , Vivaz pro zin mới 100% bao test 320k

Cảm ứng U8 , Vivaz pro zin theo máy mới 100% bao test 250k

Cảm ứng U10 , Aino zin theo máy mới 100% bao test 680k

Cảm ứng X1 zin mới 100% bao test 300k

Cảm ứng X10 zin theo máy mới 100% bao test 1tr3

Cảm ứng X10 MINIzin theo máy có luôn khung vỏ trước mới 100% bao test 550k

MOTOROLA


Cảm ứng E680 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng A1200 zin mới 100% bao test 150k

Cảm ứng E6 zin mới 100% bao test 150k

E8 nguyên cụm phím Cảm ứng zin mới 100% , bao test 450k

Cảm ứng MILESTONE 1 , A853 nút Back ( trở lại ) nằm chính giữa zin mới 100% bao test 750k

Cảm ứng MILESTONE 2 [ nút Back ( trở lại ) nằm bên trái ]zin mới 100% bao test 750k

Cảm ứng Backflip , MB300 , ME600 zin mới 100% bao test 850k

Cảm ứng Cliq , MB200 có luôn khung vỏ trứoc + loa + điệm phím zin mới 100% bao test 800k

Cảm ứng XT800 zin mới 100% bao test 850k

Cảm ứng Droid 2 zin mới 100% bao test 850k

Cảm ứng Droid Pro zin mới 100% bao test 900k

Cảm ứng ME501 zin mới 100% bao test 700k

Cảm ứng Charm , ME502 zin mới 100% bao test 550k

DELL STREAK
Màn hình Dell Streak 5 in full nguyên bộ
Màn hình - LCD
NOKIA
1xxx , 2xxx
Màn hình 1200 zin mới 100% bao test
Màn hình 1208 , 1209 , 1600 , 2310 zin mới 100% bao test
Màn hình 1202 , 1203 zin mới 100% bao test
Màn hình 1661 / 1616 / 1662 / 1800 / 5030c zin mới 100% bao test
Màn hình 1650 , 1680c , 2600c , 2630 , 2660 , 2670 , 2760 , 3555 zin mới 100% bao test
3xxx , 5xxx , 6xxx , 7xxx , 8xxx
Màn hình 3110c / 3109c / 2220s / 2320 / 2323 / 2330 / 2680s / 2690 / 3500 / 7070 zin mới 100% bao test
Màn hình 3600s , 5320 , 6121c , 6210C , 6300 , 6301 , 6350 , 8600 zin mới 100% bao test
Màn hình 3120c , 3220c , 3600S , 3600f , 5310 , 6500C , 6555big , 7310s , 7500 , 7610S , E51 , E90 small zin mới 100% bao test
Màn hình 3230 , 6260 , 6630 , 6670 , 7610 zin mới 100% bao test
Màn hình 3250 linh kiện mới 100% bao test
Màn hình 3720c
Màn hình 3610f , 3610s , 5000 , 5130c , 5220 , 7100c , 7210c , 2700c zin mới 100% bao test
Màn hình 5700/ 5610/ 5630/ 6303/ 6303i/ 6110n/ 6220c/ 6500s/ 6600s/ 6650f/ 6720/ 6730c/ 3720c / E65 zin mới 100% bao test
Màn hình 5200 , 6070 , 6085 zin mới 100% bao test
Màn hình 5250 zin mới 100% bao test
Màn hình 5300 , 6233 , 6234 , 7370 , E50 zin mới 100% bao test
Màn hình 5530 zin mới 100% bao test
Màn hình 6288, 6280 zin mới 100% bao test
Màn hình 6233 , 7370 , 7373 , 5300 , E50 zin mới 100% bao test
Màn hình 6600i zin mới 100% bao test
Màn hình 6600f 2 màn hình trứoc-sau , zin mới 100% bao test
Màn hình 6680 , N70 , N72 zin mới 100% bao test [B]
Màn hình 6681 , N91 zin mới 100% bao test
Màn hình 6630 , 6670 , 7610 , 3230 linh kiện mới 100% bao test
Màn hình 6700c zin mới 100% bao test
Màn hình 6700s zin mới 100% bao test
Màn hình 6710 zin mới 100% bao test
Màn hình 3208C , 7230 zin mới 100% bao test
Màn hình 7510a zin mới 100% bao test
Màn hình 7900 , 8800 arte zin mới 100% bao test

Nxx , Exx
Màn hình N70 , N72 , 6680 zin mới 100% bao test
Màn hình N71 , N73 , N93 zin mới 100% bao test
Màn hình N77 , N78 , N79 , N82 , 6760s , E52 , E66 , E75 , 6210N zin mới 100% bao test
Màn hình N76 , N81 , N93i zin mới 100% bao test
Màn hình N80 zin mới 100% bao test
Màn hình N92 zin mới 100% bao test
Màn hình N85 , N86 zin mới 100% bao test
Màn hình N95 zin 1 mới 100% bao test
Màn hình N95 8G , N96 zin mới 100% bao test
Màn hình N95 8G , N96 linh kiện mới 100% bao test
Màn hình N97 zin mới 100% bao test
Màn hình N97 mini , 5230 , 5233 , 5800 , X6 , C5-03 , C6 zin mới 100% bao test
Màn hình N900 zin mới 100% bao test
E61 , E61i , E62 full nguyên bộ , zin mới 100%
Màn hình E63 , E71 , E72 zin mới 100% bao test
Màn hình E90 zin mới 100% bao test

Xxx
Màn hình X3, X2, 2710n, 7020, C5 zin mới 100% bao test
Màn hình C1 zin mới 100% bao test
Màn hình C1-01 zin mới 100% bao test
Màn hình C1-02 zin mới 100% bao test
Màn hình C3-01 , X3-02 zin mới 100% bao test
Màn hình C3 , E5 zin mới 100% bao test
Màn hình C6 zin mới 100% bao test
Màn hình C6-01 zin mới 100% bao test
Màn hình C7 zin mới 100% bao test
Màn hình E7 zin mới 100% bao test
Màn hình N8 zin mới 100% bao test


SAMSUNG

Axxx
Màn hình A701 , A706 , A707
Màn hình A561
Màn hình A517
Màn hình A767
Màn hình A737 có luôn vĩ màn hình
Màn hình A777 có luôn vĩ màn hình
Màn hình A867
Màn hình A877 zin mới 100%
Màn hình A886 , A887 zin mới 100%
Màn hình A897

Bxxx
Màn hình B3310 zin mới
Màn hình B3410 zin mới
Màn hình B3210 zin mới 100%

Màn hình B5310 zin mới 100%
Màn hình B5722
Màn hình B7722 zin mới 100%

Màn hình B7330
Màn hình B7300 zin mới 100%
Màn hình B7610 zin mới 100%
Màn hình B7620

Cxxx
Màn hình C3050 zin mới 100%
Màn hình C3050 zin mới 100% có luôn vỉ điệm phím

Màn hình C3222 zin mới 100%
Màn hình C3300 , C3303 zin mới 100%
Màn hình C3212 zin mới 100%
Màn hình C3510 zin mới 100%
Màn hình C3653

Màn hình C5212 zin mới
Màn hình C6620

Exxx
Màn hình E1100 zin mới 100%
Màn hình E1080 , E1081 zin mới 100%
Màn hình E2120 , E2121 zin mới 100%

Sxxx
Màn hình S5230 , S5233 zin theo máy mới 100% bao test
Màn hình S3100 zin mới 100% bao test
Màn hình S3500 zin mới bao test
Màn hình S3600 zin mới 100% bao test
Màn hình S3600 có luôn điệm màn hình zin mới 100% bao test
Màn hình S3650 , S3653 zin mới 100% bao test

Màn hình S5200 zin mới 100%
Màn hình S5570 zin mới 100%
Màn hình S5660 zin mới 100% bao test
Màn hình S5670 zin mới 100% bao test
Màn hình S5830 zin mới 100% bao test
Màn hình S5620 zin mới 100% bao test
Màn hình S5600 zin mới 100% bao test
Màn hình S5560 zin mới 100% bao test

Màn hình S7550b zin mới 100% bao test
Màn hình S8000/ S8003 zin mới 100% bao test
Màn hình S8300 zin mới 100% bao test
Màn hình S7070 zin mới 100% bao test
Màn hình S8500 full nguyện bộ có luôn cảm ứng zin mới 100% bao test
Màn hình S8530 full nguyện bộ có luôn cảm ứng zin mới 100% bao test


Txxx
Màn hình T339 zin mới 100%
Màn hình T459 có luôn đệm phím
Màn hình T469 có luôn đệm phím
Màn hình T559
Màn hình T649
Màn hình T669 zin mới 100%
Màn hình T659 zin mới
Màn hình T739 zin mới
Màn hình T749 zin mới
Màn hình T919 zin mới 100%
Màn hình T929 zin tháo máy
Màn hình T939 zin tháo máy
Màn hình T959 Galaxy S có chữ T-mobile , zin mới 100% nguyện bộ full


ixxx
Màn hình i5650
Màn hình i5700 giá zin mới 100%
Màn hình i607 zin mới 100%
Màn hình i617 , nguyên bộ điệm phím + phím 4 chiều + anten + mic
Màn hình i620
Màn hình i627
Màn hình i637
Màn hình i6410
Màn hình i700
Màn hình i730
Màn hình i770
Màn hình i7500
Màn hình i8320
Màn hình i900 zin mới 100%
Màn hình i8910 zin mới 100%
Màn hình i897 Galaxy S có chữ AT&T full nguyên bộ có luôn cảm ứng
Màn hình i9000 Galaxy S , M110s . SC-02B full nguyên bộ có luôn cảm ứng
Màn hình i9000 Galaxy S , M110s . SC-02B full nguyên bộ - có luôn khung vỏ trước , dây phím , rung , tai nghe , nói chung chỉ việc gắn sườn + board vào là thành 1 cái máy ,
Màn hình i9003 Galaxy SL full nguyên bộ có luôn cảm ứng
Màn hình i9100 Galaxy S 2 , M190s , SC-02C full nguyên bộ có luôn cảm ứng


Màn hình P1000 Galaxy Tap zin mới 100%
CẢm ứng P1000 Galaxy Tap zin mới 100%

Lxx
Màn hình L300 zin mới 100%
Màn hình L310
Màn hình L700 zin mới 100%
Màn hình L760 zin


Jxx
Màn hình J700 zin mơi 100%
Màn hình J770
Màn hình J800 zin mới 100%

Fxx
Màn hình F480 zin mới 100%
Màn hình F490 zin mới 100%


Các loại khác
Màn hình M8800
Màn hình U600 zin mới 100%
Màn hình U900 full 2 màn hình zin mới 100%
Màn hình D980 zin mới 100%
Màn hình D820 zin mới 100%
Màn hình M610 zin mới 100%
Màn hình P520 nguyên bộ có luôn cảm ứng , zin mới 100%

LG

Đa số màn hình LG là màn hình zin theo máy trong hãng LG , nên chất lượng không có gì bàn cãi
Màn hình CU515 zin mới 100% bao test
Màn hình CU575 zin mới 100% bao test
Màn hình KE970 , CU720 , MG970 , KU970 , ME970 zin mới 100% bao test
Màn hình CT810 , GM730 , GT810 , KV910 zin mới 100% bao test
Màn hình CU915 , CU920 , KC910 , KU990 , KS660 , KE990 zin mới 100% bao test
Màn hình KE500 , KE590 , KU500 , KU550zin mới 100% bao test
Màn hình KF300 ,2 màn hình zin mới 100% bao test
Màn hình KF350 , GD330 zin mới 100% bao test
Màn hình KF510 , LX290 zin mới 100% bao test
Màn hình KF600 zin mới 100% bao test
Màn hình KF690 , KF700 zin mới 100% bao test
Màn hình KF900 zin mới 100% bao test
Màn hình KP100 , KP110 , KP115 , KG270 , KG271 , KG276 , KP105 zin theo máy mơi 100% giá
Màn hình KP175 zin theo máy mới 100% bao test
Màn hình KP202 zin theo máy mới 100% bao test
Màn hình KF240/ KF245/ KF310/ KF390/ KP270/ KP275 zin theo máy mới 100% bao test
Màn hình KP500 , GT405 , GM360 , GS290 , GS390 , GT505 , KP501 , KP570 , GT500 zin mới 100% bao test
Màn hình KM500 , KM501 , GM210 , KM210 zin mới 100% bao test
Màn hình KM900 , KT875 zin theo máy mới 100% bao test
Màn hình KS360 , GT360 , GT365 , KC550 , KF750 , KF360 , KF755 zin mới 100% bao test
Màn hình GC900 , GD900zin mới 100% bao test
Màn hình GT350 , GT350i zin mới 100% bao test
Màn hình GT540 zin theo máy mới 100% bao test
Màn hình GD310 , KU600 zin mới 100% bao test
Màn hình GD510 , GS505 , GX500 , KM570 , KM555 zin mới 100% bao test
Màn hình GS500, GS500v ,zin mới 100% bao test
Màn hình GD580 zin mới 100% bao test
Màn hình GD880 full nguyên bộ có luôn cảm ứng zin mới 100% bao test

Màn hình GR500 , KT770 zin theo máy mới 100% bao test
Màn hình GM730 zin mới 100% bao test
Màn hình GM750 zin mới 100% bao test
Màn hình GW300 , GW305 , C300 , C305 zin theo máy mới 100% bao test
Màn hình GW520 , GW525 zin mới 100% bao test
Màn hình GW600 zin mới 100% bao test
Màn hình GW620 zin mới 100% bao test
Màn hình GW880 zin mới 100% bao test
Màn hình gs102 , gs155 , GS106 , GS107 , zin theo máy mới 100% giá
Màn hình GS500v zin mới 100% bao test
Màn hình GB230 , GB280 , A155 , A165 zin mới 100% bao test
Màn hình GU230 , GX300 , C100, S310 zin mới 100% bao test
Màn hình GU280 , GU285 zin mới 100% bao test
Màn hình GX200 zin mới 100% bao test
Màn hình T300 zin theo máy mới 100% bao test
Màn hình T310 , P520 , P525zin theo máy mới 100% bao test
Màn hình KS20 zin mới 100% bao test
Màn hình BL20 zin mới 100% bao test
Màn hình BL40 full nguyên bộ có luôn cảm ứng zin mới 100% bao test
Màn hình P100 zin mới 100% bao test
Màn hình P500 zin mới 100% bao test
Màn hình C900 zin mới 100% bao test
BLACKBERRY

Màn hình 8100 , 8110 , 8120 , 8130 zin mới 100% bao test
Màn hình 8300 , 8310 , 8320 , zin mới 100% bao test
Màn hình 8800 , 8820 , 8830 zin mới 100% bao test
Màn hình 8520 ( 007 ) zin mới 100% bao test
Màn hình 8900 - 002 zin mới 100% bao test
Màn hình 9000 - 002/004 zin mới 100% bao test
Màn hình 9000 - 003/004 zin mới 100% bao test
Màn hình 9300 zin mới 100% bao test
Màn hình 9500 , 9530 dây xanh ( full có luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test
Màn hình 9500 , 9530 dây vàng ( full có luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test
Màn hình 9500 , 9530 ( chỉ là màn hình không ) zin mới 100% bao test
Cảm ứng 9500 , 9530 zin mới 100% bao test
Màn hình 9550 ( full có luôn Cảm ứng ) zin mới 100% bao test
Cảm ứng 9550 zin mới 100% bao test
Màn hình 9630 zin mới 100% bao test
Màn hình 9700 - 001 zin mới 100% bao test
Màn hình 9700 - 004 zin mới 100% bao test
Màn hình 9700 - 002 zin mới 100% bao test
Màn hình 9780 - 002 zin mới 100% bao test
Màn hình BB 9800 zin mới 100% bao test
Cảm ứng BB 9800 zin mới 100% bao test
Nút cảm ứng BB 9700 giá

MOTOROLA

Màn hình EM35 zin mới 100% bao test
Màn hình V3i zin mới 100% bao test
Màn hình V3XX zin mới 100% bao test
Màn hình Z6M zin mới 100% bao test
Màn hình LCD MILESTONE XT702 , A853 zin mới 100%