Liên hệ: 0966050050 - 0977050050 - 0963050050 - 0942050050

Quảng cáo

 • Mặt kính Oppo R5 R8107 R8106
 • Mặt kính Oppo R5 R8107 R8106

  Giá bán : 50.000 VND
  Tình trạng : đang có hàng
  Màu sắc : đen, trắng
  Bảo hành : test now

  Phụ kiện đi kèm

  Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
  Hướng dẫn thanh toán

Thông tin thêm

Mặt kính Oppo R5 R8107 R8106

 

OPPO
Dòng U:
Màn hình OPPO U701 Ulike 
Cảm ứng trắng OPPO U701 Ulike 
Pin zin - OPPO U701 

Màn hình nguyên bộ trắng OPPO Find Way U705

Cảm ứng trắng OPPO Find Way U705 
Vỏ màu trắng OPPO Find Way U705 

Màn hình nguyên bộ trắng OPPO Find Way S U707

Cảm ứng trắng OPPO Find Way S U707
Vỏ màu trắng OPPO Find Way S U707 

Dòng T:
Màn hình OPPO T29 
Cảm ứng đen OPPO T29

Dòng R:OPPO R5 R8107 / R8106 - Mặt kính trắng zin có hàng call 0977050050

Màn hình OPPO Joy R1001
Cảm ứng đen OPPO Joy R1001 

Màn hình OPPO Yoyo R2001 
Cảm ứng đen OPPO Yoyo R2001 phiên bản Việt Nam
Cảm ứng đen OPPO Yoyo R2001 phiên bản China 
Màn hình OPPO Real R801 
Cảm ứng đen OPPO Real R801

Màn hình OPPO Real R803 
Cảm ứng đen OPPO Real R803

Màn hình OPPO R805 
Cảm ứng đen OPPO R805 

Màn hình OPPO Real R807 
Cảm ứng đen OPPO Real R807

Cảm ứng đen OPPO R811 Real
Màn hình OPPO R811 Real 

Màn hình nguyên bộ OPPO Find CloverR815 
Cảm ứng đen OPPO Find Clover R815
Vỏ màu trắng OPPO Find Clover R815 
Pin zin - Oppo Find Clover R815 (Mã:BLP029 ~ 1750mAh)

Màn hình OPPO Find piano R8113 | R813

Cảm ứng đen OPPO Find piano R8113 | R813 
Pin zin - OPPO Find Piano R8113 / U701 / R817T / R813T / R817 (Mã: BLP519 ~ 1710mAh) -
Cảm ứng đen OPPO R817 Real 
Màn hình OPPO R817 Real 
Pin zin - OPPO R817T / R817 (Mã: BLP519 ~ 1710mAh) 

Màn hình nguyên bộ đen OPPO Find Mirror R819 
Cảm ứng trắng OPPO Find Mirror R819 
Cảm ứng đen OPPO Find Mirror R819 
Vỏ màu trắng OPPO Find Mirror R819 
Vỏ màu đen OPPO Find Mirror R819 

Cảm ứng đen OPPO Find Muse R821 
Màn hình OPPO Find Muse R821 
Pin zin - Oppo Find Muse R821 (Mã:BLP029 ~ 1750mAh) 

Màn hình nguyên bộ đen OPPO Find 5 mini R827 
Cảm ứng đen OPPO Find 5 mini R827 

Cảm ứng đen OPPO R1 R829 
Cảm ứng trắng OPPO R1 R829

 

Màn hình nguyên bộ trắng OPPO R1 R829 
Màn hình OPPO NEO R831
Cảm ứng đen OPPO NEO R831 
Cảm ứng trắng OPPO NEO R831 
Vỏ màu trắng OPPO NEO R831 
Vỏ màu đen OPPO NEO R831 

Vỏ màu trắng OPPO NEO R831s (có đèn flash camera)
Vỏ màu đen OPPO NEO R831s (có đèn flash camera)

Dòng X:
Màn hình nguyên bộ đen OPPO Find 5 X909 
Cảm ứng đen OPPO Find 5 X909 

Màn hình OPPO Find 3 X905 

Cảm ứng đen OPPO Find 3 X905 

Màn hình OPPO Find X903 

Cảm ứng đen OPPO Find X903 
Oppo find 7 x9007/ x9006 -- màn hình nguyên bộ ======= call

Oppo find 7 x9076 / x9077 - cảm ứng 

Oppo find 7 x9006 / x9007 - cảm ứng 

Mặt kính Oppo R5 R8107 R8106